Polityka cookies:

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu ZUH Nowy Elektronik Henryk Faruga z siedzibą pod adresem 43-512 Bestwina ul. Szkolna 5.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 •  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 •  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 •  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 •  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Jak wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
Z.U.H. Nowy Elektronik Henryk Faruga
43-512- Bestwina, ul Szkolna 5
Tel.: +48 33 8164663
strona internetowa: https://www.nowyelektronik.pl
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stornami umowy oraz obsługi o charakterze
handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia na żądanie
osoby, której dane dotyczą - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego
przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem
b) wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami - podane dane będą przetwarzane
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
c) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi - podane
dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia,
d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Kompania Biurowa, a w szczególności:
dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec
klienta, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług
sprzedaży,
- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia.
3. Państwa dane pozyskane w ramach wykonywania umowy lub obsługi o charakterze
handlowym i obejmują:
a) imię i nazwisko,
b) stanowisko
c) nazwę firmy,
d) dane teleadresowe i email,
e) adres protokołu internetowego użytkownika,
f) inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadził w ramach korzystania z usług,
g) informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.
Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
a) upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Z.U.H. Nowy Elektronik,
b) podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo-finansową, organizacyjną i techniczną,
c) instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.
5. Przekazywanie danych do Państw trzecich
Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą
przysługiwać osobie, której dane dotyczą, lub okresu wymaganego prawem.
7. Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich
danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do
przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności,
o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.
Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.